Anh cảm nhận được hai hơi thở vô cùng mạnh mẽ và mạnh mẽ

TULAR:
Anh ta thực sự muốn một kẻ giết người giết tất cả họ

Anh không có ý chọc giận Yuanmen hoàn toàn.

TULAR:
Hắn đang thúc giục Nguyên lực trong cơ thể đã gần như cạn kiệt.

Anh cảm nhận được sự phấn khích và tự hào sâu sắc của họ

TULAR:
Cùng lắm là anh chỉ có thể sống bằng một ít canh do người khác để lại.

Anh ta có thể cảm nhận được một mùi nguy hiểm lờ mờ từ

TULAR:
Có một cái nhìn ngạc nhiên trong mắt anh ta.

Anh thấy một vết nứt từ từ lan rộng ra

TULAR:
Anh ta thiếu kiềm chế khi đối mặt với Wesson và những người khác.

Thay vào đó, anh ấy rất mong được gặp lại nhau.

TULAR:
Cuối cùng anh ấy cũng có cơ hội này để vào Hualong Pond